Умови використання сайту

ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

 

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наведена нижчеінформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій юридичній або фізичнійособі укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним,тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові длявсіх покупців.

1.2. Умови цієї пропозиції(оферти) є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа,юридична особа, фізична особа - підприємець).

1.3. Відповідно до ст. 642Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даноїпропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарівна запропонованих умовах, є факт здійснення Покупцем оплати вартостізамовленого на Сайті Інтернет-магазину (або іншим способом) Товару.

1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує наступні положення:

 

а) Покупець цілком і повністюознайомлений і згоден з умовами даної пропозиції (оферти);

б) у випадку, якщо Покупець єфізичною особою, він дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних зметою можливості виконання умов Договору, можливості проведеннявзаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору,а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього,укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додатковогоповідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захистперсональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що йогоперсональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цьогоДоговору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отриманнярахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, щоПродавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третімособам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьомумету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональнихданих відповідно до Закону України "Про захист персональних даних",йому відомий і зрозумілий.

в) товар, який Покупець придбає(замовляє) або має намір придбати на Сайті Інтернет-магазину, можевикористовуватись лише для цілей, безпосередньо пов'язаних із здійсненнямпідприємницької діяльності або виконанням ним обов'язків найманого працівника.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Продавець– Фізична особа-підприємець "Горланова Н.К.", яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 28.05.2021р. № 2 010 350 0000 00002251, є зареєстрованим відповідно до законодавства України та здійснює управління Сайтом інтернет-магазину, розміщеним в мережі Інтернет за адресою welfare.ua.

Користувач - фізична особа, відвідувачСайту, що приймає умови цього Договору і який бажає розмістити Замовлення насайті.

Покупець - Користувач, щорозмістив Замовлення на сайті.

Інтернет-магазин - Інтернет-сайт,що належить Продавцю, розташований в мережі інтернет за адресою, де представленіТовари, пропоновані Продавцем для придбання, а також умови оплати і доставкиТоварів Покупцям.

Товар - опублікований на сайтіІнтернет-магазину перелік товарів, за якими вказується ціна, назва і опистовару. Також товар може супроводжуватися його зображенням.

Замовлення - належним чиномоформлений запит Покупця на придбання і доставку за вказаною Покупцем адресою,обраних на Сайті товарів.

Особистий кабінет - персональнийрозділ Покупця на сайті Продавця, доступ до якого має Покупець, в якомувідображається його персональна інформація та історія розміщених ним Замовлень.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цього Договору єнадання можливості Користувачеві купувати для особистих, сімейних, домашніх іінших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, Товари,представлені в каталозі Інтернет-магазину за адресою.

3.2. Дана Угода поширюється навсі види Товарів і послуг, представлених на Сайті, поки такі пропозиції зописом присутні в каталозі Інтернет-магазину.

4. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

4.1. Реєстрація на Сайтіздійснюється за адресоюwww.welfare.ua/login/.

4.2. Реєстрація на Сайті не єобов'язковою для оформлення Замовлення.

4.3. Продавець не несевідповідальності за точність і правильність інформації, що надається Користувачемпри реєстрації.

4.4. Користувач зобов'язується неповідомляти третім особам логін і пароль, вказані Користувачем при реєстрації.У разі виникнення у Користувача підозр щодо безпеки його логіна та пароля абоможливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Користувачзобов'язується негайно повідомити про це Продавця, направивши відповіднийелектронний лист за адресою: info@welfare.ua.

4.5. Спілкування Користувача /Покупця з представниками Продавця має будуватися на принципах загальноприйнятоїморалі і комунікаційного етикету. Строго заборонено використання нецензурнихслів, лайки, образливих виразів, а також загроз і шантажу, в незалежності відтого, в якому вигляді і кому вони були адресовані.

5. ТОВАР І ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ КУПІВЛІ

5.1. Продавець забезпечуєнаявність на своєму складі Товарів, представлених на Сайті. Супроводжуючі Товарфотографії можуть незначно відрізнятися від фактичного зовнішнього виглядуТовару, з огляду на особливості колірної передачі різних пристроїв, за допомогоюяких проглядається Сайт. Супроводжуючі Товар опису / характеристики непретендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки.Оновлення інформації, представленої на Сайті, проводиться кожні 5 хвилин.

5.2. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупцяшляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, зазначену Покупцем при реєстрації, або іншим способом.

5.3. У разі анулювання повністюабо частково передплаченого Замовлення вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю способом, яким Товар був оплачений.

5.4. Покупець несе повнувідповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило за собоюнеможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

5.5. Після оформлення Замовлення на Сайті Покупцеві надається інформація про передбачувану дату доставки шляхомнадсилання електронного повідомлення на адресу, зазначену Покупцем приреєстрації, або по телефону. Менеджер, який обслуговує дане Замовлення, уточнюєдеталі Замовлення, погоджує дату доставки, яка залежить від наявностізамовлених Товарів на складі Продавця і часу, необхідного для обробки ідоставки Замовлення.

5.6. Очікувана дата передачіЗамовлення в Службу доставки повідомляється Покупцеві менеджером, обслуговуючимЗамовлення, по електронній пошті або при контрольному дзвінку Покупцеві.

6. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Ціна кожного окремого Товарувизначається Продавцем і вказується на сайті Інтернет-магазину. Ціна Замовленнявизначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів і цінидоставки, яка дорівнює сумі, що підлягає до сплати, що вказується на сайті Інтернет-магазинупри оформленні Замовлення в момент його розміщення.

6.2. Ціна договору дорівнює цініЗамовлення. Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількостіабо номенклатури Товару.

6.3. Покупець здійснює оплатуТовару згідно Замовлення. Покупець самостійно вибирає один з таких способівоплати:

Готівковий розрахунок;

Безготівковий розрахунок.

6.4. Оплата Послуг здійснюється внаціональній валюті України.

6.5. Замовлення вважаєтьсясплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця абойого представника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовамицього договору.

6.6. Ціна Товару, що вказана насайті Інтернет-магазину, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

6.7. До моменту зарахуваннякоштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується.Продавець не може гарантувати доступність Товару Продавця в кількості,зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого можуть збільшитисястроки обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення повернення коштівПродавцем Покупцеві для здійснення повернення коштів Покупець зобов'язанийповідомити Продавцю реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язанийперерахувати грошові кошти.

7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ І КОШТІВ

7.1. Повернення Товаруздійснюється відповідно до «Умов повернення», зазначеними на Сайті за адресою www.welfare.ua/return.

7.2. Повернення Товару належноїякості:

7.2.1. Покупець має правовідмовитися від замовленого Товару в будь-який час до його одержання, а післяодержання Товару - протягом 14 днів, не рахуючи дня покупки, за виняткомТоварів, вказаних в п. 7.2.4. цієї Угоди. Повернення Товару належної якостіможливий у випадку, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості,а також в наявності документ, що підтверджує факт і умови покупки зазначеногоТовару.

7.2.2. При відмові Покупця відТовару згідно п.7.2.1. Продавець повертає йому вартість повернутого Товару, завинятком витрат Продавця, пов'язаних з доставкою повернутого Покупцем Товару,протягом 10 днів з дати надходження повернутого Товару на склад Продавця разомз заповненим Покупцем заявою на повернення.

7.2.3. Якщо на момент зверненняПокупця аналогічний товар відсутній у продажу у Продавця, Покупець має правовідмовитися від виконання цієї Угоди і зажадати повернення сплаченої завказаний Товар грошової суми. Продавець зобов'язаний повернути сплачену заповернутий товар грошову суму протягом 3 днів з дня повернення Товару.

7.3. Повернення Товару неналежноїякості:

7.3.1. Під товаром неналежноїякості мається на увазі товар, який має явний дефект виробничого характеру.Отриманий Товар повинен відповідати опису на Сайті. Відмінність елементівдизайну або оформлення від заявленого на Сайті опису не є ознакою неналежноїякості.

7.3.2. Зовнішній вигляд Товару, атакож комплектність усього Замовлення повинні бути перевірені Одержувачем вмомент доставки Товару.

7.3.3. При доставці ТоваруПокупець ставить свій підпис в квитанції про доставку. Після отриманняЗамовлення претензії до зовнішніх дефектів товару, його кількості,комплектності та товарного вигляду не приймаються.

7.3.4. Вимоги про поверненнясплаченої за товар грошової суми підлягають задоволенню протягом 14 днів з дняпред'явлення відповідної вимоги (Законі України №1023-ХІІ «Про захист правкористувача», 12.05.1991).

7.4. Повернення грошових коштівздійснюється за допомогою повернення вартості оплаченого Товару на банківськукарту або готівкою.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Продавець не несевідповідальності за вибір Покупцем Товару, він лише гарантує відповідністьзамовлених позицій.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

9.1. При реєстрації на СайтіКористувач надає наступну інформацію: ПІБ, номер телефону, адреса електронноїпошти, пароль для доступу до Сайту.

9.2. Надаючи свої персональнідані Продавцю, Відвідувач Сайту / Користувач / Покупець погоджується на їхобробку Продавцем, в тому числі і з метою просування Продавцем товарів іпослуг, а також передачу персональних даних третім особам, залученим Покупцемдля виконання зобов'язань перед Відвідувачем Сайту / Користувачем / Покупцем врамках Публічної оферти.

9.4. Продавець використовуєперсональні дані Користувача / Покупця:

для реєстрації Користувача наСайті;

для виконання своїх зобов'язаньперед Користувачем / Покупцем;

для оцінки та аналізу роботиСайту;

для визначення переможця вакціях, що проводяться Продавцем.

9.4.1. Продавець має правовідправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на електроннупошту і мобільний телефон Користувача / Покупця з його згоди. Користувач /Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації безпояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, що інформують Користувача /Покупця про замовлення і етапах його обробки, відправляються автоматично і неможуть бути відхилені Користувачем / Покупцем.

9.5. Продавець має правовикористовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційнуінформацію і не передаються третім особам.

9.6. Продавець отримує інформаціюпро ip-адресу Відвідувача Сайту. Дана інформація не використовується длявстановлення особистості відвідувача.

9.7. Продавець не несевідповідальності за відомості, надані Користувачем / Покупцем на Сайті взагальнодоступній формі.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Інтернет-магазин інадаються сервіси можуть тимчасово частково або повністю недоступні унаслідокпроведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причинтехнічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводитинеобхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців абобез такого.

10.2. До відносин міжКористувачем / Покупцем і Продавцем застосовуються положення українськогозаконодавства.

10.3. Сторони докладаютьмаксимальних зусиль з метою усунення розбіжностей виключно шляхом переговорів.У разі недосягнення згоди спір буде переданий на розгляд до судового органувідповідно до чинного законодавства України.

10.4. У разі форс-мажорнихобставин, документально підтверджених відповідними органами, сторонизвільняються від виконання цього договору.

10.5. Визнання судом недійсностібудь-якого положення цієї Угоди не тягне за собою недійсність інших положень.

10.6. Усі спори, що виникають міжПокупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягненняврегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися завирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

10.7. Продавець має право вноситизміни в текст цієї пропозиції на власний розсуд у будь-який момент і безпопереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція пропозиціїзавжди доступна на Сайті Інтернет-магазину.

10.8. Відсутність підписаного міжПродавцем і Покупцем примірника договору, укладеного згідно даної пропозиції,на паперовому носії з підписами сторін, у разі здійснення по ньому фактичноїоплати Покупцем, не є підставою визнання цього договору не укладеним.Проведення оплати у відповідності із здійсненим Покупцем Замовленням на СайтіІнтернет-магазину вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54Цивільного кодексу України) і є моментом набрання чинності договорукупівлі-продажу товарів.

10.9. При виникненні претензійПокупець повинен звернутися до Служби підтримки Продавця за телефоном (044)364-81-98 або електронною поштою, зазначеною на Сайтіінтернет-магазину.